Yükleniyor...

KEP Çözümleri Sıkça Sorulan Sorular

KEP Çözümleri Sıkça Sorulan Sorular

Hesap aktivasyonundan sonra cayma hakkınız bulunmamaktadır.

TÜRKKEP tüm kullanıcılarına, ekleriyle birlikte toplam büyüklüğü 10 (on) MB (megabayt)’ın altındaki orijinal KEP iletilerinin iletilmesini (gönderilmesini ve/veya alınmasını) garanti eder. TÜRKKEP gerçek ve tüzel kişi KEP hesap sahipleri, posta kutuları için daha fazla gönderi büyüklüklerine ihtiyaç duyulduğunda, TÜRKKEP’ten belirlenen ek ücretler dâhilinde temin edebilir.

Hayır. Gönderim sırasında delil oluştuğu için, geri çekilemez, iptal edilemez.

KEP hesapları devredilemez.

TÜRKKEP, kullanıma kapatılan bir KEP hesabını yeniden başkasına tahsis etmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusunun yapılması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerinin sağlanması ve hesap ücretinin ödenmesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Bireysel KEP hesaplarında;

KEP hesap adres

Ad Soyad

Hizmet şekli

Ünvan

Adres

İmza doğrulama verisi

Telefon numarası

Bu bilgiler ile birden fazla kayıt bulunursa en son olarak sistem TC Kimlik Numarasının girilmesini isteyecektir.

Kurumsal KEP hesaplarında;

KEP hesap adresi

MERSİS Numarası veya Ticaret Sicil Numarası Tüzel Kişinin tam adı

Ana faaliyet alanı

Merkezin bulunduğu il

Adres bilgileri

İşlem yetkilisi /yetkililerinin adı soyadı

İşlem yetkilisi /yetkililerinin ünvanı

Sadece Alıcı hesabı kullanılabilir. Gönderici/Alıcı hesap sahiplerinin hesaplarını kullanıma açabilmesi ve gönderi yapabilmesi için geçerli NES sahibi olmaları ve güvenli elektronik imza kullanmaları şarttır. TÜRKKEP’ten E-İmza alabilirsiniz.

KEP adresinize giriş yaptıktan sonra “Kullanıcı İşlemleri” sayfasında bulunan kurumsal veya bireysel rehber sorgulama sayfalarından sorgulama yapabilirsiniz.

KEP iletinin ekinde ve içinde her türlü veri/dosya formatı gönderilebilir. KEPHS, KEP gönderilerin içeriği ve formatıyla ilgilenmez, sadece virüs taraması yapar ve eğer virüslü bir iletiyse gönderimini engeller.

TÜRKKEP; yıllık veya taahhütlü olmak şartıyla aylık olarak belirli bir kullanım süresi, KEP gönderim adedi ve boyutuna göre fiyatlandırma yapar. Tarifelerimiz internet sitemizde yayınlanmıştır.

Belirli bir işlemin, belirli bir zamanda meydana geldiğini gösteren, KEP sisteminde üretilen ve KEPHS’nin işlem sertifikası ile imzalanmış veriyi ifade eder.

19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tebligat Kanunu’na eklenen “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesine göre, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabileceği düzenlenirken, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu tutuldu. Diğer tüzel ve gerçek kişilerde isteğe bağlıdır.

Webmail ekranında bulunan “Delil Gösterimi” bölümünden delillere bakılabilir. TÜRKKEP iletilmeyen KEP’leri 24 saat içerisinde 3 defa iletmeyi dener.

Hesabınızı kapatabilir ya da şifre değiştirebilirsiniz. Destek almak için 0 850 470 0 537 telefon numaramızdan müşteri destek hattımızı arayabilirsiniz.

Kaybolan sertifikalar iptal edilmelidir. Dilerseniz 0850 321 85 55 numaralı sertifika iptal hattından sertifikanızı iptal edebilirsiniz. TÜRKKEP e-İmza kullanıyorsanız 7/24 Müşteri Destek Hattı 0 850 470 0 537’ye ulaşıp bildirebilirsiniz. Eğer başka bir firmanın sunduğu bir e-İmza kullanıyorsanız kaybolma, şifre değiştirme, yükleme, vb. işlemler için, e-İmza hizmet sağlayıcı firma ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Engellenemez. KEP hesabınızı kapatmanız gerekir. Gerçek kişiyseniz rehberden kaydınızı çıkarabilirsiniz.

Delil doğrulama ve üretimini KEPHS’ler yapmaktadır.

Tek bir KEP adresi üzerinden tüm kurumların e-Tebligatlarını alabilirsiniz.

T.C. vatandaşı olma zorunluluğu yoktur. Pasaport ile kendisinin bizzat başvurusunu almamız halinde KEP adresini tescil ederek TÜRKKEP hesabınızı oluşturabiliyoruz.

TÜRKKEP ile farklı bir KEPHS arasındaki ya da farklı bir KEPHS ile TÜRKKEP arasındaki gönderimlerin delillerini tarafımızdan doğrulatabilirsiniz.

e-İmzanızı kullanacağınız bilgisayarda ilk girişte yazılımı yüklemeniz yeterli olacaktır. Aynı bilgisayardan yapacağınız sonraki girişler için yazılım yüklemeniz gerekmemektedir. Ancak e-İmzanızı farklı bir bilgisayarda kullanmak isterseniz o bilgisayar için yazılım yüklemeniz gerekmektedir.

Kurumsal KEP hesabı başvurusunda bulunmalıdırlar.

Evet, gerçek veya tüzel kişiler birden fazla KEP hesap sahibi olabilirler.

KEP ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda KEP hesaplarına yalnızca hesap sahibi erişebilir ve kullanabilir. Ancak e-Tebligat mevzuatı doğrultusunda KEP ile ilgili ikincil düzenlemeler ile gerçek kişi hesapları için işlem yetkilisi tanımlama değerlendirme aşamasındadır.

TTK Madde 18 – (3) Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. Yeni TTK’nın KEP sistemi ile ilgili düzenleme maddesi olan 1525. Maddesi: (1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.