Yükleniyor...

Ürünler

e-İrsaliye Çözümleri

e-İrsaliye Çözümleri

Bir güven kurumu olan TÜRKKEP, e-İrsaliye Çözümü ile ilgili etkin, hızlı ve sonuç odaklı avantajlar sunar. Kâğıt irsaliyenin elektronik ortamda, aynı nitelik ile düzenlenmiş hâli olan bu uygulama, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Bu uygulama Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde tasarlanmıştır. İrsaliyenin düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan ve mükelleflerin hizmetine açılmış olan profesyonel bir sistemdir.

TÜRKKEP E-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

  • İrsaliye ile ilgili saklama ve yeniden ulaşabilme sürecini kolaylaştırır.
  • E-İrsaliye kâğıt irsaliye ile aynı niteliği taşımasının yanı sıra daha pratiktir.
  • Şirketlerin mal hareketlerini dijital ortamda kolayca izlemesini sağlar.
  • Gönderim aşamasında kolaylık sunar.
  • Raporlama kolaylığına sahip olan doğa dostu bir sistemdir.
  • İhtiyaç ve talep hâlinde kayıtlara kolaylıkla erişilebilir.
  • Mal hareketlerinin düzenli takibi sonucu giderlerden tasarruf etmeyi kolaylaştırır.

E-Dönüşüm Sürecinin Vazgeçilmez Bir Parçası

E-İrsaliye Çözümü ile ilgili güven odaklı bir hizmet anlayışı sunan TÜRKKEP, irsaliye belgelerinin elektronik ortamdaki varlığını koruma altında tutar. İrsaliye belgeleri hızlıca düzenlenir, iletilir ve muhafaza edilir. Kâğıt belge niteliğinde olan elektronik irsaliye belgesi sayesinde hem profesyonel hem de çevreci bir iş sürecine adım atmak kolaylaşır. Mükellefler için son derece etkili bir uygulama olan e-İrsaliye çözümü özellikle sevk irsaliyesi olarak kullanılmaktadır.